На офіційному порталі “правітєльства раSSєйской фєдєраціі” розміщений проект “пастанавлєнія” щодо обмеження допуску “іздєлій” іноземного походження, в тому числі презервативів. Проект ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от № ...