Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2015р. становив 849,8 млн.дол.США, у розрахунку на одну особу населення–616 ...